ค้นหานักเรียน
ติดต่อสอบถาม
02-448-7102
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เทอม / ปี :
/
เลขประจำตัวนักเรียน หรือ รหัสบัตรประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่ง
ค้นหา :
* ในกรณีนักเรียนใหม่ ยังไม่มีเลขประจำตัวนักเรียน ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน
ติดต่อสอบถาม
02-448-7102
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร