ค้นหานักเรียน
ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้ชำระเงิน
ติดต่อสอบถาม
02-523-8188
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนธัญบุรี
งานการเงินได้ปิดระบบการชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถนำเงินสดมาชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ อาคาร 1 ชั้น 2 ในวันทำการ เวลา 9.00-15.00 น.